Het Ontdekkingshuis

Vervolgmodule Jaaropleiding Mantrazanger

Inhoud

a. de healingpower van mantra's vergroten
b. alles over akkoorden
c. het vinden van akkoorden bij melodieën
d leren transponeren
e. nieuwe mantra’s
f. gevorderde technieken op het harmonium
g. handvaten om met mensen in een groep te werken

a. de healingpower van mantra’s vergroten

Zodra we de basistechnieken van zang en harmonium beheersen kunnen we verder gaan werken aan onze innerlijke kwaliteiten/tools om mantra's meer kracht te geven. We hebben daar al oppervlakkig mee gewerkt, maar nu gaan we deze sleutels verdiepen en cultiveren.
Dit zijn de sleutels. Ze overlappen en versterken elkaar.

Totaliteit, de kunst om met heel je hart en met uitsluiting van alle "stoorzenders" te zingen.
Totaliteit veronderstelt dat er niets meer tussen jou en je expressie zit. Zoals je wellicht hebt ervaren is dat niet altijd het geval. Want steeds als we een ander idee hebben hoe het moet of op een resultaat zijn gericht beïnvloedt dat onze expressie. Toch baren oefening en steeds nieuwe uitdagingen de kunst van totaliteit. Hier kun je over de drempel komen door te gaan improviseren, te putten uit jouw bron en erop te vertrouwen dat wat er komt een perfecte uitdrukking is van je beleving van het moment. Nu kun je jezelf en anderen gaan verbazen: een stem te horen die je nog niet kende, een melodie naar boven te voelen komen, die volkomen nieuw is. Deze ervaring geeft je meer zelfvertrouwen. Immers, er is een grotere kracht, die jou doet zingen. Het wordt dan meer dat "het" zingt in plaats van dat "ik" zing.

Let-Go: met overgave en ontspanning zingen.
Controle houden over jezelf en je omgeving is een sterke conditionering (=bepaald door je opvoeding en de Westerse cultuur). Het is zo'n deel van onszelf geworden dat we niet eens in de gaten hebben dat we het doen.. Maar onherroepelijk worden we er pijnlijk mee geconfronteerd als we ons vrij willen gaan uitdrukken. We voelen de controle in ons lichaam en ons denken. Dit zijn een aantal aandachtspunten:
Lichaamshouding. We leren hoe we in combinatie met onze ademhaling onze kaken, nek, keel, schouders, zonnevlecht en buik de juiste (ont)spanning moeten geven om effectief klank te geven.
Overgave. Is er voldoende bewustwording dan hebben we de mogelijkheid geopend om te leren wat overgave is. Overgave is niet zo'n heel makkelijk begrip. Voor een klein deel kun je de voorwaarden scheppen om het te laten gebeuren (punt 1. hierboven). En verder moet er voldoende bewustzijn en onderscheidingsvermogen zijn ontwikkeld over vooral de mentale obstakels. Hoe meer inzicht we in onszelf krijgen des te meer kan overgave gebeuren. We zien namelijk steeds helderder welke invloed onze gedachten hebben en in dit besef ontspant er iets binnenin je en wordt het makkelijker om overgave te laten gebeuren.

Intentie: je mentale vermogens gebruiken om mantra's meer kracht te geven

Recitatie: voorbij de grenzen van lichaam, denken en voelen
We maken een reis naar diepere energielagen en verliezen het gevoel van tijd en ruimte.

b. alles over akkoorden

Je leert wat je op je harmonium moet spelen als je akkoordnotaties bij mantra's, chants, liederen ziet: zoals A, Am, C#, C#m of C/E

c. het vinden van akkoorden bij melodieën

Hoe zitten, liederen, chants en mantra's eigenlijk muzikaal in elkaar? Als je dat gaat ontdekken gaat er een wereld voor je open en ben je in staat om zelf de akkoorden te vinden en te spelen. Het enige wat nodig is: diep te leren luisteren en het verhaal in de muziek te herkennen. Het is een intensief, leuk en spannend leerproces, waarvoor ik een methode in 8 logische stappen heb ontwikkeld met oefeningen voor thuis.

d. leren transponeren

Wanneer de toonsoort van een bestaande mantra of lied voor jouw stem te laag of te hoog is leer je om die te transponeren naar een voor jou comfortabele toonsoort.

e. nieuwe mantra’s

In deze vervolgmodule worden vanzelfsprekend ook nieuwe en soms ook langere mantra's aangeboden.

f. gevorderde technieken op het harmonium

Wat kun je nog meer doen op het harmonium dan alleen de akkoorden en de melodielijn? Het antwoord is: een combinatie van beide. Daarnaast leer je ook om ritmisch op het harmonium te spelen.

g. handvaten om met mensen in een groep te werken

Hoe betrek ik mensen in een samenzang; hoe stimuleer ik mensen om mee te doen, hoe ga ik om met weerstand. Dit zijn zomaar wat vragen, die vaak een rol spelen wanneer je samen gaat zingen met mensen.

  • Practise, practise, practise
Deze pagina delen