Het Ontdekkingshuis

• • • Satsang in West-Vlaanderen èn ONLINE

Direct inschrijven

Satsang vindt plaats in Waardamme en online via ZOOM. Voor Waardamme schrijf je je hier in. En via ZOOM hier.

Satsang video's

Onderaan deze pagina staan een aantal Satsang video's

Wat is Satsang en wat is het doel van deze bijeenkomsten?

Satsang is een term uit de oeroude taal het Sanskriet en betekent "samenzijn in waarheid". Het is een gelegenheid/bijeenkomst (ook online) om thema's te onderzoeken, die verband houden met het oeroude verlangen van de mens om thuis te zijn, thuis te komen. Thuis betekent in dit verband thuis in jezelf, in je bron, een gevoel dat het goed is in dit moment, geen onrust, angst of verlangen. Het kunnen ook die ervaringen zijn van één-zijn.

Alle verlichten en heiligen spreken over dit belangrijke thema. De oeroude vraag is altijd hoe het komt dat velen van ons soms het gevoel hebben alléén te staan, geïsoleerd, afgescheiden van alles en iedereen. Welk mechanismes in onszelf spelen daarbij een rol? Zijn we in staat om los van de omstandigheden toch een soort van achterliggende stilte en rust te voelen?

Wat mij betreft is het woord "zelfonderzoek" belangrijk en niet het aannemen of accepteren van een nieuw geloofssysteem. Deze bijeenkomsten kunnen een aanzet zijn om onszelf te ontnuchteren. In de meest brede zin betekent ontnuchteren een proces wat vanzelf ontstaat als we onze gedachte-, gedrags- en emotionele patronen diepgaand onderzoeken en gaan ontdekken hoe we door de impressies/imprints van onze kinderjaren, ervaringen en cultureel maatschappelijke factoren “worden geleefd” zonder dat we ons daar bewust van zijn. Zolang dat bewustzijnsproces niet heeft plaatsgevonden is het vaak moeilijk om een 'authentiek en vrij leven' te leiden.

Deze bijeenkomsten zijn geen therapie en we gaan ook niet in het verleden graven. De onderwerpen die behandeld worden willen bewustzijn brengen in de thema's die rechtstreeks verband houden met de ontnuchtering. Zoals:

  • de betekenis van woorden als: je ware zelf, je diepste kern of bron, waarheid, illusie en werkelijkheid
  • doel en betekenis van spirituele verlichting en non-duaal bewustzijn.
  • het toepassen van spirituele kennis in je dagelijks leven
  • wie of wat ben ik eigenlijk
  • wat zijn de obstakels om innerlijke rust en stilte te ervaren

Programma en structuur van de bijeenkomst
De eerste 20 minuten geeft Marc een voordracht. Daarna kunnen er vragen worden gesteld.
Tussen de gesprekken door kunnen er:
• stukjes tekst worden voorgelezen;
• stukjes verstilde live-muziek worden gespeeld;
• korte meditaties plaatsvinden
• momenten van stilte en healing ontstaan

De aard van deze bijeenkomsten is ongedwongen en informeel. Je mag en kunt aanwezig zijn zonder iets te moeten, te hoeven of te zeggen. Maar uiteraard, indien er vragen, twijfels, onduidelijkheid over deze onderwerpen bij je leven, voel je dan vrij om die te delen. Er zijn niet altijd pasklare antwoorden, maar het delen alleen al brengt vaak iets in beweging, niet alleen voor jezelf, maar ook vaak bij de andere aanwezigen.

Begeleiding: Marc Citroen. Lees hier uitgebreid over Marc.
Kinderen: deze bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor volwassenen, maar kinderen zijn ook welkom. Om een sfeer van rust en aandacht voor het gesprek te behouden, vragen we ouders of verzorgers om ervoor te zorgen dat kinderen stil en rustig aanwezig kunnen zijn, zonder te spelen of de aandacht af te leiden van het gesprek. Dank voor je begrip.
Halverwege is er thee.
Plaats: Olieslagerijstraat 19, Waardamme - Oostkamp
Kosten: € 15,00.

Tags: Rusten in  Zijn, Innerlijke stilte, Illusie en Werkelijkheid, Begoocheling en Waarheid, Non-dualiteit (Advaita Vedanta), Zelfonderzoek (Atma-Vichara ), Jnana-Yoga (de Yoga van kennis), Healing, Muziek en Stilte

Schrijf je in voor Waardamme - Oostkamp:

Schrijf je ONLINE (ZOOM) in:

Satsang van 1 oktober 2023

Onderwerpen van deze Satsang:
• Wanneer de geest stil is en er geen denken is dan…..
• Het doel is niet om gedachteloos te worden, maar…
• Wat betekent het als je je gedachten "gelooft"?
• Gedachten zijn goed en niet slecht. Je kunt kunt ze juist gebruiken….
• Elk moment is zo nieuw, zo vol, zo rijk
• Is het moment altijd halleluhja? Nee, er is ook pijn en frustratie
• Over jongeren, die anti-depressiva slikken en hun onvermogen om met depressie, frustratie, tegenslag, gekwetstheid om te gaan
• Spiritualiteit is het grote ontnuchteringsproces
• Hoe gaan wij, jullie en ikzelf met de moeilijkste dingen in onszelf om?
• Er zijn geen blokkades, maar poorten...

Satsang van 3 september 2023

Onderwerpen van deze Satsang:
• wat er gebeurt in je bewustzijn als je samenvalt met de klank
• de effecten van de mind-bewegingen: dit wil ik wel en dat niet
• waarom zinnen als "ik mag niet meer oordelen", "ik moet alles accepteren" niet behulpzaam zijn
• waarom jouw meningen niet helpen in je spirituele ontwikkeling
• hoe je weet wanneer je juist handelt in situaties en naar mensen
• hoe overlevingsmechanismes uit je kindertijd doorwerken in je volwassen leven
• over de eenvoud en helende kracht van "hier en nu"
• kunnen wij door iets of iemand buiten ons geheald worden?

Satsang van 6 augustus 2023

Onderwerpen van deze Satsang:
• hoe is HET te kennen?
• ons harnas en onze maskers
• onze geloofsystemen
• je bent al puur en perfect
• jezelf veranderen, kan dat?
• waarom is het moeilijk om grenzen aan te geven

Satsang van 9 juli 2023

Onderwerpen van deze Satsang:
• Geloof, verzet en vasthouden/vastklampen en hoe deze een sluier over je wezenlijke natuur leggen.
• De essentie en noodzaak van meditatie
• Aanwijzingen over hoe je rechtstreeks in contact komt met je wezenlijke natuur

Satsang van 13 mei 2023

Fragmenten uit de Satsang van 16 april 2023

Neiging van de geest om zich af te scheiden • kun je jezelf veranderen?

Schrik om los te laten en de angst om op te lossen

Deze pagina delen