Centrum voor persoonlijke groei in Brugge
 
Het Ontdekkingshuis

Meditatie en Mindfulness, individueel of kleine groepjes

Omschrijving

We weten het al duizenden jaren, maar nu bewijzen steeds meer onderzoeken: meditatie en mindfulness zijn zeer bevorderlijk voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Je immuunsysteem krijgt een boost, je vergroot je concentratievermogen, het vermindert negatieve en malende gedachtes en als gevolg daarvan word je gelukkiger en krijg je de techniek in handen om jezelf in een diepe rust te brengen.

Onderaan deze pagina staat een film met een info-sessie/proefles van 45 minuten.

Bij Corona online

Indien er weer maatregelen komen, waardoor de cursus of een gedeelte daarvan niet in Waardamme kan/mag plaatsvinden, dan zal die online via Zoom doorgaan.

Waarom komen onze cursisten naar deze cursus?

Dit is wat ze regelmatig aangeven. Ik wil:

• meer in het hier en nu zijn
• meer genieten van de dagelijkse dingen van het leven
• beter met stress-situaties kunnen omgaan
• in mijn eigen kracht komen
• stilte vinden en innerlijke rust ervaren
• meer energie krijgen
• beter kunnen slapen
• leren hoe ik mijn controle kan loslaten
• dichter bij mijn ziel en innerlijke bron komen
• minder pantser en masker hebben
• mezelf aanvaarden zoals ik ben
• mijn intuïtie ontwikkelen
• dingen van me af kunnen zetten en loslaten
• van mijn depressieve gevoelens af
• beter kunnen relativeren
• mezelf kunnen zijn los van de mogelijke reacties van anderen
• hoe kan ik dingen op een positieve manier ervaren
• leren hoe ik minder emotioneel geraakt kan worden door bv familie/vrienden
• te weten komen welk levenspad ik moet gaan
• ik geef en geef en geef en ik raak uitgeput

Maar ook de afgelopen coronaperiode, die nu weer even voorbij lijkt te zijn, is voor veel mensen zwaar geweest. Daarbij zijn belangrijke vragen gesteld.
Hoe ga ik om met:
• Gevoelens van boosheid, verdriet, machteloosheid of angst? Dit zijn ook gevoelens, die een rol spelen bij de huidige situatie in Oekraïne;
• Vlagen van zwaarmoedigheid;
• Onvervuld verlangen naar samenzijn met vrienden en familie? Wat kan ik doen aan de stress, eenzaamheid en geïsoleerdheid, die dat met zich meebracht?

Globale inhoud van de 2 lesmodules

• praktische oefeningen om je snel te ontdoen van stress;
het leren en beoefenen van de 5 gouden regels voor ontspanning, acceptatie en loslaten;
• het onder controle leren brengen van malende gedachten door middel van mindfulness (aandachtige aanwezigheid), waardoor geblokkeerde emoties loskomen en energie weer gaat stromen.
• het trainen van “hier en nu” bewustzijn waardoor er diepe rust in je hele systeem ontstaat.
• het juiste gebruik van je adem. Je adem is een instrument om nauwkeuriger en dieper te focussen, te voelen en te ontspannen;
• het ontwikkelen van kennis en bewustzijn rondom denkpatronen. Bijvoorbeeld: er zijn denkpatronen, die je energie ondermijnen en andere die ondersteunend zijn.
• het integreren van meditatie en mindfulness in je dagelijks leven

Veel voorkomende resultaten van meditatie en mindfulness:

• van malende gedachten naar een rustig hoofd
• van teveel stress naar een ontspannen lichaam
• van geblokkeerde- naar stromende energie
• van onrustige ongeconcentreerdheid naar kalme geconcentreerdheid
• alerter en adequater kunnen reageren
• open gecentreerde houding, waarbij je goed in contact blijft met jezelf
• kunnen zeggen wat je voelt, wel/niet wilt en nodig hebt in situaties en met mensen

Inhoud lesmodules

Lesmodule 1, 10 lessen van 75 minuten

Hoofdthema: stress-regulatie, lichaamsbewustzijn, ontspanning
a. Technieken om overtollige stress direct af te voeren
b. Leren je te ontspannen. Het heeft geen zin als iemand tegen je zegt: “ontspan je toch”, als je niet precies weet wat er gespannen staat…
c. Kennis over stress: ontstaan, werking in het lichaam en emoties
d. Basisoefeningen mindfulness: de kunst van aandachtigheid en de 5 zintuigen
e. De kunst om weer of meer te genieten van vooral de kleine dingen.

Lesmodule 2, 10 lessen van 75 minuten

Hoofdthema: inzicht, transformatie en meditatie
a. grondbeginselen van meditatie
b. diverse meditaties zoals stiltemeditaties, ademmeditaties, loopmeditaties, klankmeditaties en luistermeditaties
c. bewustzijn en inzicht rond denkpatronen, die je vitale energie ondermijnen
d. adembewustzijn en gebruik van adem tijdens meditatie

Relaxatie met live muziek

Er worden regelmatig relaxaties gedaan met meditatieve muziek, die live wordt gespeeld, afgestemd op de atmosfeer en energie van de cursist(en). Instrumenten, die daarbij worden gebruikt zijn: Indiaas harmonium, klankschalen, piano en fluit.

Doorstromen naar een volgende lesmodule

Wanneer je merkt dat de cursus een positief effect heeft in je dagelijks leven, dan raden we je aan om door te stromen naar de volgende lesmodule. Aan lesmodule 2 kan alleen worden deelgenomen als je lesmodule 1 hebt gevolgd.

De docent


Deze meditatiecursus is ontwikkeld door en gebaseerd op 45 jaar meditatie-ervaring van Marc Citroen. Hij kreeg onderricht in vele vormen van meditatie zoals Transcendente meditatie (TM), Vipassana meditatie, Jnana meditatie, dynamische meditatie en klankmeditatie.

Meer lezen over > Marc

Veel gestelde vragen over meditatie en mindfulness

• Ik lijd al lange tijd aan zware depressies en chronische stress. Is deze cursus dan ook geschikt voor mij?
• Moet ik lang stil zitten, op de grond, met gekruiste benen en met een rechte rug?
• Moet ik mijn gedachten uitschakelen tijdens de meditatie?
• Is een live-begeleidings-cursus eigenlijk wel nodig? Er zijn zoveel apps online…
• Waarom wordt deze cursus niet (meer) in groepsverband gegeven maar wel individueel of kleine groepjes?
• Ik heb wel eens gehoord dat je zweverig en licht in het hoofd wordt van mediteren. Is dat zo?
• Kunnen mijn persoonlijke problemen besproken worden tijdens de cursus?

Ga naar de FAQ pagina voor alle antwoorden.

Proefles

 

Deze pagina delen

Meer ervaringen

•••

"... Stilte, rust, peace of mind binnenin. De buitenwereld is geen storende factor. Dat is meditatie voor mij …"

•••

"... Ik word meer bewust wat ik en mijn omgeving te bieden hebben. Ik leer meer mezelf te zijn en om te gaan met m'n omgeving. Ik ben rustiger en geniet meer van kleine dingen. Ik uit mijn gevoelens mee en trwek mij minder aan wat mijn omgeving er van denkt ..."

•••

"... Mediteren geeft mij een vakantiegevoel in m'n hele wezen en gedachtengang. Gedurende de dag kan ik de ademhalingsstechnieken zinvol gebruiken in stressmomenten ..."

•••

"... Meditatie is voor mij een carwash voor mijn ziel, opkuis van mijn innerlijke onrust, terug naar het eigenste van mezelf. Ik ervaar meer rust, meer energie, veel meer geduld en relativeringsvermogen. Ik zie meer mooie dingen van het leven ..."

••

"... Ik ben rustiger en geniet meer van kleine dingen. Uit meer mijn gevoelens en trek mij minder aan wat mijn omgeving ervan denkt.
Meer bewust mezelf zijn ..."

••

"... Mijn Papa en Mama scheidden toen ik 10 jaar was. Mijn Mama ging drinken en werd depressief.
Dankzij de meditatie besefte ik dat ik me niet verantwoordelijk kan blijven voelen voor haar leven. Dankzij de meditatie groeide mijn zelfvertrouwen beetje bij beetje. En toen kwam de dag dat ik de schijn niet meer hoog hield en mijn pantser brak. Toen kon ik voor het eerst eerlijk tegenover haar zijn. Ik vertelde wat ik voelde. Broos en een beetje bang. En vroeg zelfs: "Leef jij eigenlijk nog graag?"
Mama reageerde positief. Ze was blij dat we niet meer "keeping up appearances" volhielden.
Nadien voelde ik me opgelucht en niet meer verantwoordelijk voor wat komen zou.
Er is een rust over ons gedaald.
Geen gepalaver meer, recht toe recht aan ..."

••

..."Meditatie is voor mij: stil staan in het "nu" moment ..."

••

..." verbonden" zijn met jezelf
ontdekken van momenten van geluk
op "adem" komen ..."

••

..." innerlijke" reis naar een hoger bewustzijn
Ik ervaar:
meer rust
meer zelfvertrouwen
meer kracht
meer flow
grotere opmerkzaamheid
hulp bij
verwerkingsprocessen ..."

••

"... Ik ervaar vooral de rust, de stilte. Nadien heb vaak nieuwe energie. Het effect is dat ik meer en meer stil sta bij zaken die me ergeren en ga meelf afvragen: wat doet dit met mij? In situaties met stress ga ik niet meteen de lucht in en kan ik meer bij mezelf blijven ..."

••

"... Tot innerlijke rust komen, zowel in mijn hoofd als m'n gehele lichaam. Efkens met m'n innerlijk gevoel bezig zijn, niets hoeft, geen verplichtingen ..."

••

"... Stilte, letterlijk en figuurlijk
de tijd nemen om te gaan zitten, in stilte
soms onrust
soms rust
mijn gedachten
mijn gevoelens
Stilstaan bij de adem …"

••

..." Omgaan met hoe ik me voel, het waarom ervan
Het toelaten, het plaatsen
Tot rust komen ..."

••

"...Het brengt onverwachte gevoelens
zonder dat ik noodzakelijk de oorsprong ervan hoef te kennen
het laat me weer aanwezig zijn
Schenkt rust en ook zelfvertrouwen
Op een bepaalde manier word ik minder overspoeld
Soort van zelfcontrole ontstaat..."

••

"... Even tot jezelf teruggaan
Tot rust komen
Je ziel opzoeken
Transparant en ruimer
Volledige rusttoestand
Gelukkig en tevreden gevoel
Stress toestanden glijden weg
Overgave ..."

••

..." Gedachten naar binnen richten
Focus op ademhaling, op wat je voelt, denkt
Aanvaarden, in het reine komen met jezelf
met je omgeving, met je gevoelens ..."

••

"… Alles er gewoon laten zijn, zonder oordeel ..."

••

"... Door de ademhaling te volgens komt er diepe
ontspanning en komen bepaalde spanningen in mijn lichaam vrijj, ook gevoelens, gedachten...
Ook komt er precies meer ruimte in mijn lichaam, precies meer plaats...
Een zijdeachtige stroom ontstaat ..."

••