Het Ontdekkingshuis

Over Marc

Marc Citroen (NL) studeerde sociale pedagogiek en hulpverlening aan de Hogeschool in Amsterdam (Bachelor 1978). Na enige jaren in dit werkveld te hebben gewerkt ging hij voor langere tijd naar India voor diverse trainingen op het gebied van meditatie, mindfulness en spiritualiteit. Daar, maar ook in Europa studeerde Marc bij verschillende spirituele leraren en meesters.

Tegelijkertijd studeerde hij verder op het muzikale vlak: fluit, piano, Indiaas harmonium, mantra's en improvisatie. Gaandeweg heeft zich een werkwijze ontwikkeld, waarin muziek, meditatie en spirtualiteit elkaar versterken en aanvullen. Sinds 1994 is hij docent op het gebied van meditatie, mantra’s en muziek en coacht hij mensen in hun persoonlijke- en spirituele ontwikkeling.

Persoonlijke groei en spiritualiteit

“Door een shock veroorzaakt door de plotselinge zelfverkozen dood van een vriendin in 1975 kwam er een grote omwenteling in mijn leven en ging ik me de grote levensvragen stellen: wat doe ik hier, wat is mijn bestemming, wie ben ik?
Dat leidde tot een diepgaand innerlijk onderzoek, wat in de jaren daarna een aantal veelomvattende inzichten teweegbracht over wat zich het best laat omschrijven als “mijn ware ik, ziel of identiteit”. Dat waren momenten van verlichting, zowel letterlijk als figuurlijk. Er viel een zware last van mijn schouders en ik ervoer diepe ontspanning, vreugde en dankbaarheid. 

Dit betekende echter geenszins dat er geen problemen en uitdagingen meer waren en zijn. Juist hierna konden alle donkere, pijnlijke en kwetsbare plekken, die mij in het dagelijks leven dwarsboomden naar buiten komen en het daglicht zien. Tegelijkertijd, en dat proces gaat altijd door, ontstaan er steeds opnieuw nieuwe inzichten en openingen in de mysteries van de ziel en het universum. Je kunt nooit zeggen: “nu is het klaar”.
Hoewel veel mensen spiritualiteit als zweverig bestempelen heb ik precies het tegendeel ervaren: een proces van grote ontnuchtering*, van steeds meer rust en vreugde in mezelf, een gevoel van zinvolheid en meer en meer vanuit het hart leven en reageren.”

*Ontnuchtering: een proces wat vanzelf ontstaat als we onze gedachte-, gedrags- en emotionele patronen diepgaand onderzoeken en gaan ontdekken hoe we door de impressies/imprints van onze kinderjaren, ervaringen en cultureel maatschappelijke factoren “worden geleefd” zonder dat we ons daar bewust van zijn. Zolang dat bewustzijnsproces niet heeft plaatsgevonden is het vaak moeilijk om een 'authentiek” en vrij leven te leiden.

Chronologie van belangrijkste trainingen in meditatie en spiritualiteit

• 1976 Initiatie Transcendente meditatie (TM), eerste kennismaking met de grote kracht van mantra's
• 1979 - 1986 In de leer bij Osho Rajneesh: talloze trainingen in meditatie: zit-, loop-, dans-, klank-, tantra-, dynamische-, adem- en mantrameditaties. Diepgaande trainingen in de wisselwerking tussen lichaam, gevoelens, emoties, gedrag en gedachtenwereld.
• 1986 - 1991 Onderricht in de Advaita Vedanta: het mystieke non-dualisme.
1992 - 1997 Spiritueel onderricht door Sri H.W.L. Poonja († 1997).

In de traditie van Sri Ramana Maharshi, ook wel Jnana-yoga genoemd. Training in Atma-Vichara, de leer van het directe onderzoek naar de ziel, het ik en de oorsprong daarvan.
• 1997 – heden. Periode van verdergaande verdieping, beoefening en integratie.

Spirituele inspirators door de jaren heen


Van links boven naar rechts: Maharishi Mahesh Yogi, Veeresh, Osho Rajneesh, Sri H.W.L. Poonjaji (Papaji), Sri Ramana Maharshi, Ma Ananda Mayi Ma, Sri Nisargadatta Maharaj, Yiddu Krishnamurti, Sri Ramakrishna, Meher Baba, Neem Karoli Baba, Alexander Smit, Douwe Tiemersma, ShantiMayi, Sri Sri Ravi Shankar, H.H. the Dalai Lama, Eckart Tolle, A.H. Almaas, Papa Ramdas, Pema Chodron en vele anderen

Muziek


“… Ik ben altijd, dwz vanaf zeer jonge leeftijd, gefascineerd geweest door muziek en klank. Vanaf mijn 4e jaar speelde en improviseerde ik op onze antieke Gaveau vleugel en "ontdekte" ik hoe muziek harmonisch in elkaar zat. Mijn ouders ons altijd mee naar klassieke concerten en speelden zelf piano en viool. Vanaf mijn 6e jaar kreeg ik algemene muzikale vorming, leerde blokfluit spelen en met ritme-instrumenten omgaan. Ik was 11, toen ik dwarsfluit ging studeren bij Edo Willod-Versprille. Later, halverwege de de jaren 90 ging ik in de leer bij meesterfluitist Jorge Caryevschi en pianist Daniël van Zweden …"

Vanaf zijn 12e jaar speelde Marc in diverse bands, jazz, rock, pop, improvisatie. Later (ongeveer vanaf 1980), toen hij zich meer ging verdiepen in spiritualiteit, raakte hij meer geïnteresseerd in mantra's en muziekvormen uit het oosten. Kijk hieronder verder bij mantra’s.

Mantra’s


Marc kwam in 1976 voor het eerst in contact met mantra's door Transcendente Meditatie (TM). Terwijl bij TM de mantra alleen van binnen wordt gebruikt ontdekte Marc in India (1980) het zingen en reciteren van mantra's. Echt diepgaand werd het 13 jaar later, toen hij in de Gayatri Mantra werd geïnitieerd door ShantiMayi (Sacha traditie). In de jaren die volgden werd hem steeds duidelijker welke grote krachten er schuilen in mantra's en ging hij mantra's met mensen zingen en gebruiken in het spiritueel onderricht.
Samen met Tonke Kuijt en leden van de toemalige Vrindavan-band en daarna de KiJay-band was hij een van de eersten, die het mantrazingen (vanaf 1996) introduceerde in Nederland. Bekend zijn de Landelijke Mantradagen in Amsterdam en de grote concerten op het Eigentijds Festival in Vierhouten op de Veluwe. Kijk ook bij mantraconcerten en stemworkshops, op de  mediapagina, de opleiding voor mantrazanger en in onze winkel voor zijn mantra CD's

Werk

1994-2012: In NL: Vrindavan Muziek College, KiJay en Spirituele Reizen: cursussen mantra-yoga, jnana yoga, stemopening en –expressie, mantraconcerten, mantra CD’s, groeps-spirituele reizen naar India.
2013-heden: In BE: Het Ontdekkingshuis.

Overzicht opleidingen therapie en lichaamswerk

• Sociale pedagogiek en hulpverlening, Hogeschool Amsterdam (Bachelor 1978), diverse therapeutische trainingen binnen deze opleiding
• Massage en lichaamswerk: Shiatzu, Acupressuur en Bio-dynamische massage

Kijk ook op Marc's blog.

Deze pagina delen