Het Ontdekkingshuis

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden 2023 /2024

 

1. Door op de submit/verzendknop te klikken van het inschrijvingsformulier aanvaardt u deze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden.

2. Onder het woord activiteit in deze voorwaarden wordt verstaan: een cursus, workshop, training, concert, opleiding of welke activiteit dan ook van Het Ontdekkingshuis, waarvoor men zich dient in te schrijven. Onder het woord deelnemer wordt tevens verstaan deelneemster.

3. Na inschrijving voor een activiteit, dus nadat de deelnemer op de verzend/submitknop heeft geklikt van het inschrijvingsformulier is de deelnemer betalingsplichtig voor de activiteit.

4. Een plaats als deelnemer aan de betreffende activiteit is dan pas definitief als het volledige inschrijvingsbedrag op de bankrekening van Het Ontdekkingshuis is overgeschreven. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden heeft de deelnemer geen definitief recht op een plaats in de activiteit, maar is wel betalingsplichtig. Wanneer de deelnemer zich inschrijft wordt er wel een plaats gereserveerd in de activiteit. Indien de activiteit volzet is krijgt de deelnemer daar binnen 24 uur na inschrijving bericht van, hetzij per email, hetzij telefonisch. Indien de activiteit volzet is en de deelnemer heeft het bedrag reeds overgeschreven, dan betaalt Het Ontdekkingshuis het betreffende bedrag terug binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.

5. Annulering door de deelnemer kan alleen schriftelijjk plaatsvinden door middel van een email of brief. Deze annuleringen zijn alleen dan rechtsgeldig als Het Ontdekkingshuis een bewijs van ontvangst van de annulering heeft teruggestuurd naar de deelnemer. Telefonische annuleringen zijn niet rechtsgeldig.

6. Indien annulering plaatsvindt door een situatie van overmacht, dan is overleg met de zaakvoerders mogelijk.

7. Annulering van de cursus door Het Ontdekkingshuis verplicht Het Ontdekkingshuis het reeds betaalde cursusbedrag binnen 7 werkdagen na de geplande cursusdatum terug te storten op de bankrekening van de deelnemer.

8. Verschuldigde annuleringskosten door de deelnemer:
Voor de jaaropleiding voor mantrazanger en de vervolgmodule van deze jaaropleiding:
- tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de opleidingskosten
- tot 1 maand voor aanvang: 70% van de opleidingskosten
- tot 2 weken voor aanvang: 100% van de opleidingskosten

9. Eenmaal de deelnemer is gestart met een activiteit blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.