VOF Het Ontdekkingshuis,  Centrum voor yoga, meditatie, muziek en therapie • Polderhoeklaan 20 • 8310 Sint-Kruis Brugge • West-Vlaanderen • België
t: 050 / 67 52 74 • gsm: 0468 / 21 46 68 of 0496 /  73 93 32 • info (at) hetontdekkingshuis (punt) be • BTW nummer:  BE 0557.962.905
Tags:  Brugge, yoga, muziek, koor,  zang, mantra's, mantra, stem-improvisatie, meditatie, mindfulness, cranio sacrale therapie, massage, improvisatie,
persoonlijke groei, zwangerschapsyoga, yoga in de overgang, dansyoga, Indiaas harmonium, opname studio, harmonium stemmen, harmonium kopen, tanpura
Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden 2018 / 2019

1. Door op de submit/verzendknop te klikken van het

inschrijvingsformulier

  aanvaardt u deze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden.


2. Onder het woord activiteit in deze voorwaarden wordt verstaan: een cursus, workshop, training, concert, healingsbijeenkomst, opleiding of welke aciviteit dan ook van Het Ontdekkingshuis, waarvoor men zich dient in te schrijven. Onder het woord deelnemer wordt tevens verstaan deelneemster.


3. Na inschrijving voor een activiteit, dus nadat de deelnemer op de verzend/submitknop heeft geklikt van het

inschrijvingsformulier

is de deelnemer betalingsplichtig voor de activiteit.


4. Een plaats als deelnemer aan de betreffende activiteit is dan pas definitief als het volledige inschrijvingsbedrag op de bankrekening van Het Ontdekkingshuis is overgeschreven. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden heeft de deelnemer geen definitief recht op een plaats in de activiteit, maar is wel betalingsplichtig. Wanneer de deelnemer zich inschrijft wordt er wel een plaats gereserveerd in de activiteit. Indien de activiteit volzet is krijgt de deelnemer daar binnen 24 uur na inschrijving bericht van, hetzij per email, hetzij telefonisch. Indien de activiteit volzet is en de deelnemer heeft het bedrag reeds overgeschreven, dan betaalt Het Ontdekkingshuis het betreffende bedrag terug  binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.


5. Annulering door de deelnemer kan alleen schriftelijjk plaatsvinden door middel van een email of brief. Deze annuleringen zijn alleen dan rechtsgeldig als Het Ontdekkingshuis een bewijs van ontvangst van de annulering heeft teruggestuurd naar de deelnemer. Telefonische annuleringen zijn niet rechtsgeldig.


6. Indien annulering plaatsvindt door een situatie van overmacht, dan is overleg met de zaakvoerders mogelijk.


7. Annulering van de cursus door Het Ontdekkingshuis verplicht Het Ontdekkingshuis het reeds betaalde cursusbedrag binnen 7 werkdagen na de geplande cursusdatum terug te storten op de bankrekening van de deelnemer.


8. Verschuldigde annuleringskosten door de deelnemer:

    a. Voor alle activiteiten behalve proeflessen, introductie-bijeenkomsten, jaaropleidingen en jaartrainingen

        - tot 4 weken voor aanvang:

5

0% van de kosten

van de activiteit

        - tot 2 weken voor aanvang

10

0% van de kosten

van de activiteit

    b. Voor de jaaropleiding voor mantrazanger

      

- tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de opleidingskostenkosten

       - tot 1 maand voor aanvang: 70% van de cursuskosten

       - tot 2 weken voor aanvang: 100% van de cursuskosten

9. Eenmaal de deelnemer is gestart met een activiteit blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Welkom!
Welkom!